ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันหนองควาย สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ สพป. เชียงราย เขต 2 76.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 68.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สพป. เชียงราย เขต 2 66.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าสัก สพป. เชียงราย เขต 2 65.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 59.67 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 54.67 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป. เชียงราย เขต 2 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 46.67 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. เชียงราย เขต 2 46.67 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 46.67 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 2 46.67 เข้าร่วม 13  
17 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 46.67 เข้าร่วม 13  
18 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. เชียงราย เขต 2 46.67 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน