ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป. เชียงราย เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลังกา สพป. เชียงราย เขต 2 83.67 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน