ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. เชียงราย เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร้องบง สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 58 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน