ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67.6 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 65.3 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนสันหนองควาย สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน