ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สพป. เชียงราย เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบัวสลีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 61 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน