ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน