ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 94.05 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 74.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 71.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 68.66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67.66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สพป. เชียงราย เขต 2 67.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นยาง สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง สพป. เชียงราย เขต 2 64.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านร้องบง สพป. เชียงราย เขต 2 63.66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 63.33 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน