ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 68.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 66.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน