ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 97.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต 2 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ สพป. เชียงราย เขต 2 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 89.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอบต.ดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 77.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 74.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนริมวัง ๑ สพป. เชียงราย เขต 2 73.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป. เชียงราย เขต 2 72.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต 2 70.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 68.75 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป. เชียงราย เขต 2 67.25 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 66.25 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สพป. เชียงราย เขต 2 65.25 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน