ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนริมวัง ๑ สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอบต.ดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน