ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลูกรักป่าแดด สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน