ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 9  
11 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน