ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนริมวัง ๒ สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ สพป. เชียงราย เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลูกรักป่าแดด สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง สพป. เชียงราย เขต 2 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันสลี สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร้องบง สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 82.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 82.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว สพป. เชียงราย เขต 2 82.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต 2 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
17 โรงเรียนอบต.ดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน