ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 76.7 เงิน 8  
9 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบัวสลีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน