ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 2 85.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต 2 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต 2 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 77.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 77.3 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม สพป. เชียงราย เขต 2 76.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปางหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 73.3 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 73.3 เงิน 9  
11 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72.6 เงิน 11  
12 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72.6 เงิน 11  
13 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 72.3 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 72.3 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ สพป. เชียงราย เขต 2 71.6 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 71.3 เงิน 16  
17 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ สพป. เชียงราย เขต 2 70.6 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน