ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 78.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 73.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 73.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน