ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 80.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 79.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงราย เขต 2 79.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 77.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 77.66 เงิน 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด สพป. เชียงราย เขต 2 77.33 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน