ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87.01 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 85.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สพป. เชียงราย เขต 2 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 83.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
12 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
13 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน