ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 62 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน