ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. เชียงราย เขต 2 85.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 84.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2 83.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา สพป. เชียงราย เขต 2 82.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. เชียงราย เขต 2 81.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านร้องบง สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป. เชียงราย เขต 2 76.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. เชียงราย เขต 2 73.4 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 67.6 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
17 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
18 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน