ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต 2 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 73.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน