ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอบต.ดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนลาว สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน