ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
3 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
4 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
5 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
6 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
7 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน