ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ สพป. เชียงราย เขต 2 86.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเลาลี สพป. เชียงราย เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 79.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 79.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. เชียงราย เขต 2 77.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) สพป. เชียงราย เขต 2 74.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน สพป. เชียงราย เขต 2 73.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สพป. เชียงราย เขต 2 72.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนสันหนองควาย สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 71.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 70.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 2 69.5 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 68.75 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 68.75 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน