ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเลาลี สพป. เชียงราย เขต 2 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 79.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง สพป. เชียงราย เขต 2 79.75 เงิน 4  
6 โรงเรียนลูกรักป่าแดด สพป. เชียงราย เขต 2 79.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2 74.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ สพป. เชียงราย เขต 2 72.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. เชียงราย เขต 2 71.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 67.25 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 66.75 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 2 65.5 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 62.5 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ สพป. เชียงราย เขต 2 60.75 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 50 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน