ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 80.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต 2 80.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 78.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 72.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสันหนองควาย สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน