ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสันหนองควาย สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 6  
10 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 45 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 30 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 25 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน