ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป. เชียงราย เขต 2 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 85.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 78.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 77.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่พุง สพป. เชียงราย เขต 2 77.6 เงิน 9  
11 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 76.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 74.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 73.8 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. เชียงราย เขต 2 73.2 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง สพป. เชียงราย เขต 2 72.4 เงิน 17  
18 โรงเรียนบัวสลีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 33.2 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน