ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันหนองควาย สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
13 โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน