ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงราย เขต 2 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต 2 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82.3 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81.3 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 77.3 เงิน 7  
8 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 75.3 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน