ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านดินดำ สพป. เชียงราย เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน