ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต 2 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่พุง สพป. เชียงราย เขต 2 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป. เชียงราย เขต 2 78.33 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่แก้วเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 8  
11 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 77.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดงมะดะ สพป. เชียงราย เขต 2 - -  
14 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน