ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทร์ สพป. เชียงราย เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 2 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 76.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 71.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงมะดะ สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน