ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสันหนองควาย สพป. เชียงราย เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 37 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน