ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลูกรักป่าแดด สพป. เชียงราย เขต 2 90.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 89.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 87.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 83.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สพป. เชียงราย เขต 2 83.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 83.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) สพป. เชียงราย เขต 2 83.25 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านร้องบง สพป. เชียงราย เขต 2 81.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 80.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต 2 80.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 2 75.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่อ้อ สพป. เชียงราย เขต 2 70.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดงมะดะ สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน