ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนสลี สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงมะดะ สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลศิริวัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนลูกรักป่าแดด สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน