ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 87.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) สพป. เชียงราย เขต 2 86.7 ทอง 7  
8 โรงเรียนบัวสลีวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 83.3 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 81.3 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน