ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเซนต์ มารีอา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น สพป. เชียงราย เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 24 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน