ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต 2 84.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป. เชียงราย เขต 2 78.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน