ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันหนองควาย สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปอเรียง สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนริมวัง ๒ สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน