ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันมะแฟน สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเลาลี สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนลาว สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเก่า) สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน