ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 2 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง สพป. เชียงราย เขต 2 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงมะดะ สพป. เชียงราย เขต 2 80.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป. เชียงราย เขต 2 79.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 79.67 เงิน 11  
13 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79.67 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต 2 78.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 2 74 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน