ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 62 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน