ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแงะ สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าจั่น สพป. เชียงราย เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 61 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) สพป. เชียงราย เขต 2 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 2 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. เชียงราย เขต 2 45 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านต้นง้าว สพป. เชียงราย เขต 2 45 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา สพป. เชียงราย เขต 2 43 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) สพป. เชียงราย เขต 2 43 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น สพป. เชียงราย เขต 2 34 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน