ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าส้าน สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินดำ สพป. เชียงราย เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 76.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย สพป. เชียงราย เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 2 75.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 72.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสิบสอง สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน