ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนความหวังเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 2 79.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 78.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 77.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด สพป. เชียงราย เขต 2 76.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 73.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน