ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าส้าน สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน