หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3  
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)  
3 โรงเรียนบ้านป่าบง(แม่จัน)  
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)  
5 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  
6 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อ.แม่จัน  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  
8 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา  
9 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เมธี กาบุญค้ำ 0895560807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]