หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ระหว่าง วันที่ 26 สิงหาคม 2557 และ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
-
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
-
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าบง(แม่จัน) ห้อง ป.5/2 13 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าบง(แม่จัน) ห้อง ป.6 13 ก.ย. 2557 09.00-16.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านป่าบง(แม่จัน) ห้อง ป.4/2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่าบง(แม่จัน) ห้อง ป.5/1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 อาคาร 750 ปี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมหิรัญนคร 10 เม.ย. 2558 09.00-16.00
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 750 ปี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมหิรัญนคร 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-16.00
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 750 ปี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมหิรัญนคร 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.00
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 750 ปี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมหิรัญนคร 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.00
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 750 ปี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมหิรัญนคร 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.00
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 750 ปี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมหิรัญนคร 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.00
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 750 ปี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมหิรัญนคร 10 เม.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.00
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต3 750 ปี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมหิรัญนคร
-
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เมธี กาบุญค้ำ 0895560807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]