หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ระหว่าง วันที่ 26 สิงหาคม 2557 และ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา ประถม ห้อง ห้องดนตรี 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา ประถม ห้อง ประถม 4 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา ประถม ห้อง ประถม 4 13 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา มัธยม ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา มัธยม ห้อง ม.1 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา มัธยม ห้อง ม.2 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา มัธยม ห้อง ห้องสื่อ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา มัธยม ห้อง ห้องวิชาการ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา วิชาชีพ ห้อง วิชาชีพ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา ห้อง วิชาชีพ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา มัธยม ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทย์ศาสตร์ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา มัธยม ห้อง ม.3 13 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา มัธยม ห้อง ม.3 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา มัธยม ห้อง ห้องสังคม 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายพรหมณีวิทยา มัธยม ห้อง ห้องภาษาไทย 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.เมธี กาบุญค้ำ 0895560807
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]